Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktoru - Prof. Dr. Altay Sencer
page-title-bg

Beyin Tümörlerinde Tanı

Beyin Tümörlerinde Tanı

Beyin Tümörlerinde Tanı

Beyin Tümörlerinde Tanı

Hastalarda Sık Görülen Şikayet ve Semptomlar:
  • Baş ağrısı (en sık görülen şikayet)

  • Bulantı-kusma, denge bozukluğu

  • Nöbet geçirme (bölgesel ya da tüm vücudu içerecek şekilde)

  • Konuşma, görme ve işitme bozuklukları

  • El ve/veya ayaklarda kuvvet kayıpları

  • Farklı türlerde felçler ve his-duyu kaybı 

  • İdrar ve gaita kaçırma, vb.

Tanı

Bu gibi şikayetlerle doktora başvuran hastalar, şikayetleri dinlendikten sonra beyin tümöründen şüphelenilirse, hastalara tanı için genellikle şunlar yapılır:

Nörolojik Muayene

Öncelikle zihinsel fonksiyonlar, koordinasyon, konuşma test edilir. Daha sonra görme, işitme, yüz-dil hareketleri gibi kranial sinir fonksiyonlarına bakılır. Güç muayenesi (motor muayene), duyu muayenesi izler. Sonra refleks, denge, ve diğer fonksiyonları muayene etmek gerekebilir. Bir veya daha fazla alandaki zorluk, beyninizin bir beyin tümöründen etkilenebilecek kısmı hakkında ipuçları verebilir.

Görüntüleme Yöntemleri

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) genellikle beyin tümörlerü şüphesinde istenen tetkikdir. MRG pekçok zaman tanı koydurucu olur. Bazı hastalarda, MRG çekilirken damardan kontrast madde enjeksiyonu gerekebilir (kontrastlı MRG). Burada amaç ilacın tümör dokusu tarafından daha fazla alınması neticesinde normal beyin dokusundan daha kolay ayırd edilebilir hale gelmesini sağlamakdır. Bu normal beyin dokusuna MR görüntüsü çok benzeyen tümörlerde işe yarayacaktır. MR spektroskopide tümörün içindeki molekül yoğunluğuna bakarak tümörlerin cinsi hakkında fikir edinilebilir. Fonksiyonel MRG'de konuşma merkezi ve vucudu hareket ettiren merkezler (motor merkezler) gibi özellikli merkezlerin yerleri ve bu yerlerin tümör ile ilişkisine bakılır. Traktografi, perfüzyon MRG, difüzyon MRG gibi özellikli MRG yöntemleri ile tanı koyma açısından faydalı olabileceği gibi, bu tetkikler tedavi planı için de gerekebilir. Bazen MRG ile beraber beyin tomografisi gibi ek tetkikler de gerekebilir. Tomografi, tümörün içindeki kireçlenmeyi (kalsifikasyon) gösterir. Beyin tomografisi kemik yapıları daha iyi ve detaylı gösterdiği için, kafatası ile ilişkili tümörlerde hem tanısal amaçlı hem de cerrahinin planlaması amacıyla kullanılabilir. 

Vücudun Diğer Yerlerindeki Kanser Tanısı İçin Gereken Tetkikler

Beyin tümörünüzün vücudun başka bir yerinden sıçrama (metastaz) şüphesi varsa o zaman o tümörleri saptamak için PET BT, sintigrafiler, tüm vücut MRG gibi ek tetkikler gerekebilir.

Biyopsi

Beyindeki anormal dokudan örnek alınması ve test edilmesidir. Beyin ameliyatı gibi açık veya küçük bir delikten ince iğne ile yapılabilir. Ulaşılması zor bölgelerdeki beyin tümörleri veya beyindeki daha kapsamlı bir operasyonla zarar görebilecek çok hassas bölgeler için stereotaktik iğne biyopsisi yapılabilir. Bu işlemde kafatasında küçük delik açıldıktan sonra iğne ile önceden çekilmiş beyin MRG ve BT’sindeki belirlenen noktaya koordinatlar çizilir ve bu noktadan patoloji için doku örneği alınır. Alınan doku örnekleri patoloji laboratuarlarında mikroskop altında incelenerek tümörün cinsi, iyi veya kötü huylu olması, gereken tedaviler ve prognozla ilgili bilgi verir.