Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktoru - Prof. Dr. Altay Sencer
page-title-bg

Boyunda Dar Kanal

Boyunda Dar Kanal

Boyunda Dar Kanal

Boyunda Dar Kanal (Servikal Stenoz)

Boyunda dar kanal, boyun omurları içindeki omuriliğin bulunduğu kanalın yada sinir köklerinin içinden geçtiği foramen denilen açıklıkların daralmasını tanımlanmaktadır. Omurgadaki yaşlanma ile oluşan dejeneratif değişiklikler, yapısı bozulmuş büyük fıtıklar, kireçlenmelere bağlı kemik uzantılar ve romatizmal değişiklikler omuriliğin içinde bulunduğu kanalın daralmasına neden olabilir. Bu daralma sinir kökleri ya da omurilik üzerinde bası oluşturarak bulgu verebilir. 

Bulgular

Ensede sertlik, ağrı, ellerin kullanılmasında zorluk, ellerde, kollarda veya bacaklarda güçsüzlük ya da hissizlik, bacaklarda kasılmalar, mesane yada bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir. 

Hastalık genellikle boyun ağrısına eşlik eden ellerde uyuşme ve beceriksizlik şikayetleri ile başlar. Hastanın beceriksizliği zamanla artar anahtarla kapı açma, düğme ilikleme gibi becerileri bozulur. Zaman içinde bu şikayete yürüme güçlüğü eklenir. Hastalık çok ilerlerse, hasta oraklayarak ve yardımla yürür, elleri ile işini göremeyiz, idrar ve dışkı kontrolü bozulur. 

Tanı

Hastalığın hikayesi genellikle tipiktir. Muayeneden hastalığın ne durumda olduğu ve ciddiyeti anlaşılır. Günümüzdeki modern tanı yöntemlerinden olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile boyunda dar kanal kolaylıkla konulmakta ve derecesi belirlenebilmektedir. MRG ile omurilikteki hasar beyaz leke (white spot) olarak görülebilir. SEP (Sensoriel evoked potential) ve MEP (Motor evoked potential) omuriliğin iletim fonksiyonunu göstermede yararlıdır ve bazı olgularda gerekmektedir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) boyun omurga kemiklerinin yapısını görtermede çok iyidir. Ancak boyunda dar kanal teşhisinde en önemli kriter, klinik muayene ve hekimin radyolojik bulgular ile bunları harmanlamasıdır.

Muhtemel Tedavi Seçenekleri

Tıbbi tedavi ilaç kullanımı, yatak istirahati, fizik tedavi ve algolojik yaklaşımlardan ibarettir. İlaç tedavisi olarak kas gevşeticiler, ağrı kesiciler ve antienflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanında sıcak yada soğuk uygulamanın, boyun hareketlerini engelleyici boyunluk kullanılması kas spazmının giderilmesinde büyük faydaları bulunmaktadır. Hastalık durumunda fiziksel aktiviteler özellikle öne ve arkaya eğilme hareketleri yavaş ve kontrollü olarak yapılmalıdır. 

Cerrahi Tedavi

Tıbbi tedavi işe yaramadığı durumlarda ya da omurilik ve sinir basısı ileri durumda ise cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi boyun ön yada arka kısmından yaklaşılarak yapılabilir. Bunun seçimi cerrahın değerlendirmesine kalmıştır. Önden basısı fazla olan, kifotik boyunlarda önden yani anteriordan yaklaşmak uygun olabilir. Burada gereken seviyelerdeki boyun fıtıkları çıkartıldıktan sonra omurga gövdeleri de çıkartılabilir. Bazen de omurilik ve sinirlere arkadan bası olan lordotik hastalara boyun arkasından yaklaşılıp omurilik ve sinirler rahatlatılabilir. Bu ameliyatlarda omurgaya plak vidalar ve kafesler konabilir.