Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktoru - Prof. Dr. Altay Sencer
page-title-bg

Omurga Tümörleri

Omurga Tümörleri

Omurga Tümörleri

Omurga Tümörleri

Omurga tümörleri genellikle vücudun başka yerinde başlayıp, omurgaya kan veya lenf yoluyla yada direkt yayılımla ulaşan tümörler olsa da, nadiren omurga kemiklerinin kendisinden gelişen tümörler de görülebilir. Omurga kemiklerinden gelişen tümörler vücudun diğer yerlerinde de olabilen kemik tümörleridir. Bu tümörler hem iyi hem de kötü huylu olabilirler. Omurgaya vücudun başka yerinden sıçrayan tümörler ise genellikle kötü huylu olurlar. Tümörler omurga kanalına doğru büyüyerek omuriliğe bası bulgularına neden olurlar. Ek olarak tümörler omurga gövdesini tutarak omurların çökmesine ve kırılmasına yol açabilirler. 

Omurga tümörü saptanan hastaya tedavi kararı için hastaların detaylı hastalık hikayeleri gereklidir. Hastanın muayenesi ve detaylı radyolojik araştırma gereklidir. Hastalara biyopsi yapılarak önceden tümör cinsinin belirlenmesi ile tedavi planlaması doğru olarak yapılabilir. 

Biyopsi, genellikle genel anestezi altında ve ameliyathanede yapılır. Tümörden bir parça alınarak tümör cinsinin patolojik incelemesi yapılır. 

Bulgular
  1. Harap olmuş kemiğin oluşturduğu omurga ağrısı
  2. Omurların tümöre bağlı olarak çökmesi sinir bası bulgularına neden olabilir
  3. Omurilik basısına bağlı kol ve bacaklara yayılan ağrı ve uyuşukluk
  4. Omurilik basısına bağlı kol ve bacaklarda kuvvetsizlik
  5. Omurilik basısına bağlı mesane yada dışkılama kontrolünün bozulması
  6. Yürüme güçlüğü
Nedenleri
  1. Vücudun başka yerindeki bir tümörün omurgaya doğrudan yayılması
  2. Vücutta uzakta bulunan bir tümörün kan yada lenf yoluyla yayılması
  3. Omurga kanalı içinde oluşan tümörlerin büyümesi
  4. Omurga kemiklerinden gelişen tümörler
Muhtemel Tedavi Seçenekleri

Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri: İlaç ve radyasyon tedavisi bazı durumlarda gerekebilir.

Cerrahi tedavide, sıklıkla tümörün ve etkilenmiş olan kemik bölgesinin çıkarılması gerekir. Tümör çıkarıldığında, onun yerine, bir metal kafes kemik yada çimento yerleştirilerek omurga desteklenir. Tümör yayılarak kanala girer ve omuriliği baskıya maruz bırakırsa omuriliği arkadan çevreleyen ve lamina denen kısım da cerrahi olarak çıkartılır. Bu arada omurga eklemlerinin de çıkartılması durumunda omurga vida ve rod sistemleriyle sabitlenir. Tümörün yerleşim yerine göre göğüs kafesi ve batının açılması gerekebilir. 

Takip

Kötü huylu olanlar nüks açısından yakın takip edilmelidir. Bunun dışında vida ve çubuklarla sabitleme işlemi yapılan hastaların da yakın takip edimesi gereklidir